Mer miljøvennlig bolig med forsatsvinduer

31 juli 2021
Johanne Larsen

De fleste av oss har fått mer og mer fokus på å leve litt mer miljøvennlig og i takt med naturen. Det handler i stor grad om å ikke overforbruk dyrebare ressurser. Derfor er det viktig at vi tar et skritt tilbake og ser hva vi kan gjøre med boligen, for å gjøre den litt mer miljøvennlig. Der skal vi se litt nærmere på her. 

Har du en høy varmregning? 

Er det sånn at du får hjertet i halsen hver gang du åpner varmeregningen, eller har du bare vennet deg til at den ligger på et kanskje uakseptabelt høyt nivå? Det er jo ikke noen hemmelighet at varmeregniugen er høy, rett og slett fordi vi bruker for mye varme, og derfor er det lurt å se på løsninger som kan gjøre at vi bruker mindre varme, og dermed skåner klimaet for bortkastet energi. Det er det nemlig mer av enn du kanskje tror, og vinduene er som regel et utrolig smart sted å starte. 

Hvorfor forsatsvinduer?

Man kan selvfølgelig supplere med mer miljøvennlige varmekilder i hjemmet, som for eksempel biogass eller kanskje til og med varmepumpe, for å få ned varmeregniugen, men problemet er der jo likevel, hvis varmen siver ut – og det er derfor vinduer er så viktige.

Når du har gamle vinduer som er blitt utette over årene, så er det nemlig sånn at mye av den varmen vi skaper, den blir sluppet ut igjen. Dermed så bruker vi mer energi på å kompensere for den varmen som siver ut, enn det vi egentlig hadde trengt hvis vinduene var tette. 

Forsatsvinduer er en utrolig effektiv måte å gjøre boligen varmere på, fordi vinduene rett og slett holder bedre på varmen, og du kan få varmeregniugen betraktelig ned. Derfor er det en god investering å se litt nærmere på hva man kan gjøre med vinduene.

Flere nyheter