Anonym rusavvenning under sikre forhold

04 april 2019
Silje Hansen
Anonym rusavvenning under sikre forhold

 

Rusavvenning er et stort skritt å ta alene og vi tilbyr rusavvenning ut fra dine behov. Ofte er rusmisbruk tabu å snakke om og derfor blir det fort en veldig ensom situasjon å stå i. Det kan føles som ingen lytter og ingen forstår hva du gjennomlever. Frykt for avvisning er et punkt som kan gjøre det vanskelig å prate og vær åpen omkring rusmisbruk. Situasjonen kan føles fullstendig låst og umulig å komme seg ut av. Rusmisbruk skader både kroppen din og det mentale helbredet ditt, en situasjon rusavvenning kan hjelpe deg å endre på. 

Det er håp og du kan endre situationen. Når du ønsker og når du er klar til det, er vi klar.  

Individuell avvenning

I Spania tilbys anonym og individuell rusavvenning i rolige, lyse trygge omgivelser med adgang til pool. Her du bor i egen leilighet som ligger skjermet for innsyn. Med stor menneskelig kunnskap og innsikt etter 25 års erfaring med rusavvenning, hjelper vi deg på vegen til et liv uten avhengighet. Medisinsk behandling sikrer deg minst mulig smerte under rusavvenningen.

Gjennom individuell forsamtale får du hos oss mulighet for å sette ord på dine behov ut fra netop din situasjon. Professionelle lytter og står klar for å gi støtte i prosessen mot å ta beslutning om å starte rusavvenning. Forsamtale hos oss er med å skape sikre rammer og sikre trygghet for deg, om en beslutning som er vanskelig å stå alene med. 

Empatisk profesjonell personale som leger, psykologer og helsearbeidere står klar til å guide deg til et bedre liv, hvor du er i kontroll over dine handlinger, kroppen din og valgene dine i livet. I likeverdig tilgang går vi vegen sammen med deg og støtter deg med fokus på mestring frem mot en rusfri hverdag. 

Individuell oppfølging sikrer at du ikke står alene etter oppholdet hos os. 

Flere nyheter